Campagne Beter Zien van start

Op 15 maart vindt de aftrap plaats van de landelijke campagne ‘Beter Zien’ in de vorm van een symposium in het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Diverse deskundigen laten hun licht schijnen over het belang van preventieve oogscreening, onderbehandeling en de betekenis van optometrie voor ouderen. Na afloop kunnen de deelnemers aan het symposium vanaf 12.30 uur een informatiemarkt bezoeken over oogzorg, hun ogen laten screenen in de aanwezige OOGbus en vragen stellen aan de oogarts.

Onopgemerkte oogaandoeningen

Een grote groep senioren lijdt momenteel aan een onopgemerkte oogaandoening, die onbehandeld ernstige gevolgen kan hebben. Ook doen veel senioren zichzelf tekort door het dragen van een verkeerde bril. Door onopgemerkte oogaandoeningen wordt verkeersdeelname bemoeilijkt en bestaat er een verhoogde kans op botbreuken. Zelfs depressie en aanpassingsproblemen kunnen gevolgen zijn. Het goede nieuws is dat bij ongeveer 60% van de naar schatting 300.000 ouderen met onopgemerkte aandoeningen, behandeling goed mogelijk is. Slechter zien wordt vaak niet opgemerkt omdat het geleidelijk gaat of omdat men denkt dat het hoort bij het ouder worden.

Het symposium is tevens de start van de vijf landelijke Oogdagen. Bezoekers van deze oogdagen kunnen kennismaken met de werkzaamheden van optometristen, oogartsen en expertisecentra zoals Kon. Visio en Bartiméus. Bovendien kunnen ze ervaren wat een slechtziende ziet. Op alle vijf de dagen is de OOGbus aanwezig, zodat mensen hun ogen kunnen laten screenen.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen