Fitte mensen hebben minste rugklachten

Dit concludeert Hans Heneweer MSc, fysiotherapeut en docent-onderzoeker van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening van Hogeschool Utrecht. Heneweer promoveerde onlangs aan de KU Leuven op een studie naar drie factoren die invloed hebben op lage rugpijn en hun onderlinge samenhang: fysieke fitheid, fysieke activiteit en persoonskenmerken. 

Lage rugklachten leggen een grote economische- en sociale last op aan de maatschappij en vallen onder één van de belangrijkste zorgvragen in de eerstelijns gezondheidszorg. Hans Heneweer: “Om rugklachten beter te kunnen begrijpen, is het belangrijk om de invloed van de afzonderlijke factoren op rugpijn te kennen, maar tegelijkertijd ook hun onderlinge samenhang.”

Pijnbeleving Er is ook naar de pijnervaring. Zwaarmoedig of negatief denken kan leiden tot voortduren van pijnklachten. Uit het onderzoek blijkt datcatastroferen, oftewel doemdenken, een persoonlijke eigenschap is en niet een gevolg van de klachten of van de invloed vanuit bijvoorbeeld een revalidatiecentrum. Daarom is het van belang dat artsen en fysiotherapeuten in de eerstelijnszorg deze eigenschap herkennen en hier rekening mee houden.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen