Geloof in behandeling van invloed op resultaat

Onderzoekers van de Radboud Universiteit en het UMC St Radboud toonden als eersten dit effect aan bij jeukklachten. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Pain.

Wanneer een patiënt een positieve verwachting heeft over de behandeling van pijn, heeft dat invloed op het effect van die behandeling, vertelt onderzoekster Andrea Evers.

Nocebo-effect

“We noemen dat het placebo-effect. Omgekeerd geldt het ook: mensen die negatieve verwachtingen hebben, ervaren meer pijn op eenzelfde prikkel. Het was  al bekend dat patiënten die zich voortdurend zorgen maken over hun gezondheid ook meer kans hebben op minder gunstige uitkomsten. De invloed van negatieve verwachtingen noemen we het nocebo-effect.”

Evers wilde weten of dat effect ook geldt voor patiënten met jeukklachten en of die verwachting te beïnvloeden is. “Jeukklachten worden erg onderschat. Meer dan de helft van de mensen met chronische huidaandoeningen heeft last van langdurige jeuk. Daar is nauwelijks een adequate behandeling voor.”

Wie jeuk verwacht, krijgt jeuk

Proefpersonen kregen verschillende korte prikkels op hun arm. De ene helft kreeg vooraf te horen dat bijna iedereen jeuk krijgt, de andere helft dat bijna niemand de prikkels als jeukend of als pijnlijk ervaart.

Wat bleek? Wie jeuk verwachtte, ervoer daadwerkelijk meer jeuk. En hetzelfde gold voor pijn. “Alleen al een verbale suggestie werkt, zie  je in dit onderzoek. Voor jeuk vonden we nog een sterker effect dan voor pijn. Het is dus van groot belang om hiermee rekening te houden in de behandelpraktijk, bijvoorbeeld bij het voorschrijven van medicijnen.” , aldus Evers.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen