Hoofdletsel ouderen na val neemt toe

ROTTERDAM – Het aantal ouderen dat door een val hoofdletsel oploopt en hiervoor in het ziekenhuis belandt, stijgt snel. Dit blijkt uit een studie van het Erasmus Medisch Centrum. De onderzoekers peiten voor een betere valpreventie.

Klaas Hartholt (Erasmus MC) en collega’s verzamelden uit de database van de Landelijke Medische Registratie gegevens van alle 65-plussers die in 1986-2008 opgenomen werden omdat zij hun hoofd bezeerden – met schedelfracturen, hersenschuddingen en -kneuzingen of bloedingen als gevolg – door een val.

32.133 ouderen kwamen in het ziekenhuis terecht. Het aantal gevallen senioren dat per jaar werd opgenomen steeg van 932 in 1986 tot 3010 in 2008. In diezelfde periode steeg het aantal 65-plussers in Nederland van 1,8 miljoen tot 2,4 miljoen.

De totale voor leeftijd gecorrigeerde incidentie van ziekenhuisopname van hoofdtraumapatiënten steeg van 53 (1986) tot 119 per 100.000 personen (2008). Vooral onder 85-plussers kwam hoofdletsel veel voor. Tussen 1986 en 2000 steeg het aantal nieuwe opnames jaarlijks met 1,2%, maar vanaf 2001 nam die stijging toe tot 11,6% per jaar.

Opnameduur

De gemiddelde opnameduur daalde in de onderzoeksperiode van 16,5 dagen (1991) tot 6,7 dagen (2008), maar desondanks steeg het aantal ziekenhuisdagen met een derde – van 15.402 tot 20.250 dagen – vanwege een toenemend aantal opnames.

De onderzoekers verklaren deze cijfers door de toename van de levensverwachting, doordat er meer aandacht is voor hoofdletsel, er nieuwe richtlijnen geïmplementeerd zijn en de beeldvormende diagnostiek verbeterd is. Preventie van hoofdletsel moet beginnen bij valpreventie, concluderen zij.

tv opnames bijwonen