Meer mensen uit ziektewet aan het werk

Gemiddeld zitten zo’n 100.000 mensen in de Ziektewet. Het grootste deel van deze mensen zijn zieke uitzendkrachten, zieke werknemers met een tijdelijk dienstverband en zieke werklozen. Deze groep is gemiddeld langer ziek dan werknemers in vaste dienst.

Om meer mensen uit de Ziektewet aan het werk te krijgen moeten zowel bij de uitkeringsgerechtigde als de werkgever meer consequenties komen te liggen en de uitvoering worden verbeterd.

Zo wil minster Kamp dat het UWV na één jaar ziekte beoordeelt of iemand die z’n eigen werk niet meer kan doen, misschien wel ander passend werk kan verrichten. Ook wil hij een loondoorbetaling van twee weken bij ziekte door uitzendbureaus.

Duur WW-uitkering

Minister Kamp geeft in de brief aan de Tweede Kamer ook aan dat de periode dat een werkloze ziek is, geen gevolgen heeft voor de duur van de WW-uitkering waar iemand recht op heeft.

Eerder wilde de minister deze stapeling van de Ziektewet en de Werkloosheidswet afschaffen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde zijn voorstel niet. Kamp betreurt dat omdat op die manier mensen minder geprikkeld worden om weer aan de slag te gaan.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen