Meeste doden op vakantie door hartaandoening

Hart- en vaatziekten zijn niet de enige doodsoorzaak van Nederlanders in het buitenland. Ook auto-ongelukken komen relatief vaak voor. Nederlanders in het buitenland lopen in Afrikaanse landen en het Midden-Oosten de hoogste kans om te overlijden. Nederlandse mannen hebben een groter aandeel in deze overlijdensgevallen, dan vrouwen. De gemiddelde leeftijd waarop een Nederlander buiten de landsgrenzen overlijdt, is 56,1 jaar.

Meer mannen dan vrouwen

De onderzoekers hielden voor de studie een enquête onder ruim 1800 huisartsen. Opvallend is dat de kans op overlijden in de oostelijke mediterrane regio het hoogst is. Onder dit gebied vallen onder meer landen als Marokko, Egypte, Afghanistan en Jordanië. Nederlanders hebben daar bijna twintig keer zoveel kans om dood te gaan dan in Europa, vooral door hartfalen en ongelukken. In Afrika is de sterfkans ruim 16 keer zo groot, met infecties als één van de belangrijkste oorzaken. In Zuidoost-Azië loop je negen keer meer kans om te overlijden. Infecties zijn ook in dat gebied een belangrijke doodsoorzaak voor landgenoten.

Belangrijkste doodsoorzaken

In het algemeen zijn hart- en vaatziekten, ongelukken, kanker, infecties en psychische problemen de belangrijkste doodsoorzaken van Nederlanders over de grens. Bij psychische problemen hebben we het vooral over zelfmoord. Ruim 70 prcent van de overlijdensgevallen in andere werelddelen betreft mannen en 30 procent vrouwen. De gemiddelde leeftijd van overlijden in het buitenland is 56,1 jaar, tegen 76,4 jaar in Nederland. Hier is kanker de belangrijkste doodsoorzaak, meteen gevolgd door hart- en vaatziekten.

Centrale registratie

In grote lijnen was bekend dat ongelukken en infecties een belangrijk risico vormen in het buitenland. In Nederland is echter geen centrale registratie van doodsoorzaken van landgenoten buiten de grenzen. Dit in tegenstelling tot landen als de Verenigde Staten en Groot Brittannië. Door dit onderzoek kunnen de reisadviezen naar de betreffende regio’s en landen verder verfijnd worden. Daardoor kunnen reizigers en expats de risico’s die zij lopen in het buitenland beter inschatten.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of travel medicine.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen