Sneuvelt het elektronisch patiëntendossier?

De fracties willen over een week in het slotdebat openstaan voor nieuwe argumenten, maar verwachten dat minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) hen niet op andere gedachten brengt. In 2009 stemde de Tweede Kamer in met het voorstel. VVD-senator Dupuis zegt dat haar fractie “fundamentele bezwaren” tegen het EPD heeft, omdat “helemaal niet helder is waar het wetsvoorstel toe dient”. De VVD gelooft niet dat medische fouten afnemen en de zorgverlening verbetert.

Te veel risico

Ook de PvdA en de SP verwachten het plan te verwerpen. De PvdA vreest dat de investering van enkele honderden miljoenen voor een aanzienlijk deel vergeefs is geweest. “Er zijn te veel risico’s, voor de betrouwbaarheid, veiligheid en privacy.”
“Wij kijken net zo tegen het EPD aan als de SP-fractie in de Tweede Kamer. En die stemde tegen.” zegt Tineke Slagter van SP. D66 en GroenLinks twijfelen nog. De ChristenUnie/SGP heeft “fundamentele bezwaren”.
 

Al lang over tijd

Het EPD had er allang moeten zijn. In 1997 deed minister Borst (D66) een eerste voorstel. Het regeerakkoord van Balkenende IV uit 2007 beloofde “spoedige introductie”. Huisartsen, apothekers en medisch specialisten krijgen inzage in elkaars bestanden en kunnen dan bijvoorbeeld nagaan welke medicijnen een patiënt gebruikt. Het ministerie denkt daarmee jaarlijks 1.600 levens te kunnen redden. De wet verplicht zorgverleners hun patiëntgegevens beschikbaar te maken voor het EPD. Burgers kunnen bezwaar maken.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen