Aanpak COPD-patiënten komt langzaam op gang

BAARN – COPD- en astmapatiënten merken nog weinig van de nieuwe ‘programmatische aanpak’ in de zorg die zij krijgen. De samenwerking, afstemming en ondersteuning van zorgverleners moet en kan beter. Vooral bij oudere patiënten.

In Nederland verleent sinds kort een multidisciplinair team van zorgverleners zorg en ondersteuning en staat de patiënt centraal.

Van patiënten wordt in deze nieuwe opzet verwacht dat zij zelf een actieve rol op zich nemen en zoveel mogelijk regisseur zijn van de zorg die zij krijgen. Zorgverleners ondersteunen hen daarbij.

Voordat mensen met COPD en ernstig astma klaar zijn voor een actieve rol zijn nog wel wat extra inspanningen van zorgverleners nodig. Het ontbreekt veel patiënten nu nog aan informatie en overzicht, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat is uitgevoerd met subsidie van het Astma Fonds. 

Geen behandelplan

Zo geeft slechts 12% van de mensen met COPD aan een behandelplan te hebben en mist een grote groep patiënten het overzicht over de zorg: ze weten niet welke zorgverlener waarvoor verantwoordelijk is.

Bij de zorg zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken zoals de praktijkondersteuner, gespecialiseerd longverpleegkundige, fysiotherapeut, huisarts en longarts. Bijna één op de drie patiënten vindt dat de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners nog niet goed verloopt.

Vaardigheden

Ook blijkt de regie over de ‘eigen zorg’ niet voor iedere patiënt weggelegd. Zo raakt één op de drie patiënten in paniek bij acute benauwdheid en weet dan niet wat te doen. Een derde van de patiënten neemt medicijnen niet altijd op de juiste manier in, en een vijfde vindt het moeilijk met artsen te communiceren en wil hierbij extra hulp.

Verder krijgen nog niet alle patiënten die daar baat bij zouden hebben informatie over leefstijlfactoren als bewegen, voeding en stoppen met roken. Hier liggen taken voor de zorgverlener maar ook voor patiënten en voor de organisaties die hen vertegenwoordigen.

Op weg helpen

NIVEL-onderzoeker Monique Heijmans: “Vroeger ging een patiënt met vragen naar de dokter en die regelde alles. Nu moet een patiënt een actievere rol spelen. Dat moet je faciliteren, patiënten een beetje op weg helpen.

Er gebeurt de laatste jaren veel op dit gebied. Zo komt het Astma Fonds binnenkort komt met een individueel zorgplan voor mensen met COPD. Nu zien we de inspanningen voor een meer programmatische zorg nog niet terug in de ervaringen van patiënten, maar wellicht dat daar met de invoering van zorgstandaarden en het individueel zorgplan snel verandering in komt.”

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen