‘Euthanasiewet moet verruimd worden’

BAARN – Negen op de tien vrouwen in Nederland zien graag dat de huidige euthanasiewet verruimd wordt. Nu moet er nog sprake zijn van ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’. Driekwart van de vrouwen wil ook de mogelijkheid van zelfdoding bij een voltooid leven.

Dat blijkt uit een enquête van tijdschrift Margriet.

Bij een ‘voltooid leven’ denken de ondervraagde vrouwen aan verlies van geheugen/dementie (74 procent), verlies van primaire levensfuncties, zoals zelfstandig lopen of controle over de blaas (54 procent), niet langer in staat zijn zelfstandig te wonen (27 procent) en eenzaamheid (24 procent).

In al deze gevallen is euthanasie in de huidige wetgeving niet toegestaan.

Psychiatrische patiënten

Psychiatrische patiënten, die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, krijgen in de huidige wetgeving ook geen toestemming om tot zelfdoding over te gaan. 82 procent van de ondervraagde vrouwen vindt dat dit wel zou moeten.

Daarnaast moet een arts in geval van euthanasie op dit moment voldoen aan een aantal vastgestelde zorgvuldigheidseisen. Een arts kan een verzoek om euthanasie weigeren, ook als de aanvrager hiervoor wel in aanmerking komt.

Hier is 89 procent van de ondervraagde vrouwen het niet mee eens. Zij vinden dat euthanasie een recht van de patiënt zou moeten zijn.

Opmerkelijk

Maar liefst 91 procent van de vrouwen geeft aan zich te kunnen voorstellen zelf ooit euthanasie te overwegen.

Tien procent van de vrouwen noemt als reden tegen euthanasie religieuze overwegingen en de angst dat mensen door de euthanasiewet te verruimen, sneller tot zelfdoding zullen overgaan.

De enquête van Margriet is uitgevoerd onder 1970 vrouwen.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen