‘Lage gezondheidsvaardigheden vaker dodelijke gevolgen’

BAARN – Niet genoeg weten over de basis van gezondheid kan dodelijke gevolgen hebben. Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf patiënten met hartfalen over lage gezondheidsvaardigheden beschikt. Hierdoor bestaat een twee keer zo grote kans dat ze sterven door falen van het hart.

Gezondheidsvaardigheden, ook wel bekend als gezondheidsgeletterdheid, zijn vaardigheden die nodig zijn voor het omgaan met gezondheid, ziekte en zorg.

Het gaat hierbij onder andere om het verkrijgen, lezen, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie en -diensten.

Aanpassingsvermogen

Hartfalen is een complexe aandoening en behandeling vraagt vaak om medicatie, leefstijlaanpassingen en operatie. Omgaan met hartfalen vraagt nogal wat aanpassingen van een patiënt. “Veel zorg wordt dagelijks uitgevoerd door de patiënten zelf,” vertelt onderzoeker Pamela Peterson van het Denver Health Medical Center.

“Deze zelfzorg vraagt om het toepassen en integreren van kennis en vaardigheden. Hier is een bepaald niveau van gezondheidsvaardigheden voor nodig.”

Onderzoek

Ruim 1500 patiënten namen deel aan het onderzoek en werden gedurende een jaar gevolgd. De gezondheidsvaardigheden werden bepaald op basis van vragen over het lezen van ziekenhuismaterialen en in het invullen van formulieren.

Hieruit kwam naar voren dat bij 18 procent van de deelnemers sprake was van lage gezondheidsvaardigheden. Deze mensen zijn over het algemeen ouder en lager opgeleid. Er was ook vaker sprake van andere aandoeningen als diabetes, een hoge bloeddruk of een beroerte.

De onderzoekers vonden dat in de groep met lage gezondheidsvaardigheden 18 procent van de patiënten binnen een jaar stierf als gevolg van het hartfalen. In de groep met voldoende vaardigheden was dit 6 procent. Ook na het corrigeren voor andere risicofactoren bleeft het effect bestaan.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen