Prestigieuze onderscheiding voor onderzoeker GGZ

Sophie Vreeburg ontving de Ramaer Medaille voor haar onderzoek naar de rol van de HPA-as, de centrale stress-as, bij angst en depressie. Ze promoveerde op 22 oktober 2010 bij VUmc op dit onderwerp. GGZ inGeest en VUmc werken intensief aan onderzoek en aanbod waarin somatische en psychische zorg integraal worden benaderd.

Stresshormoon

De medaille kreeg ze uitgereikt op basis van haar proefschrift, waarin zij in het cohort van de Nederlandse Study naar Depressie en Angst (NESDA) gekeken heeft naar het stresshormoon cortisol. Haar onderzoek toont aan dat het cortisolgehalte verhoogd is bij mensen met depressie en angststoornissen, maar ook bij mensen met een familiaire belasting zonder dat zij reeds een stoornis hebben doorgemaakt. Haar bevindingen suggereren dat een verhoogde HPA-as activatie een biologische vatbaarheid voor depressie en angststoornissen impliceert.

Juryrapport

De jury schrijft in haar rapport: “De kracht van het proefschrift bestaat in onze ogen uit de consequente uitwerking van de vraagstelling in combinatie met de unieke mogelijkheden van de NESDA-studie met grote aantallen patiënten en controles, herhaalde meetmomenten en veel van de relevante psychologische en somatische/neurobiologische parameters.”

“Het proefschrift levert een belangrijke en omvangrijke bijdrage aan de kennis in ons vak over de complexe relatie tussen affectieve stoornissen en het stress-systeem. Dit alles is beschreven in helder geformuleerde artikelen, met publicaties in topbladen zoals de Archives, Psychoneuroendocrinology, Psychosomatic Medicine, British Journal of Psychiatry en Biological Psychiatry. Het proefschrift van Vreeburg stak door deze combinatie uit boven andere ingediende proefschriften, die overigens veelal eveneens van hoge kwaliteit waren”, aldus de jury.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen