‘Toezicht kind met alcohol geen goed idee’

BAARN – Minderjarige kinderen die van hun ouders af en toe bier of wijn mogen drinken, hebben een grotere kans dat zij als volwassenen teveel drinken. Dat blijkt uit Amerikaans-Australisch onderzoek.

Jarenlang werd gedacht dat drinken onder toezicht de kinderen juist van het ‘slechte’ pad afhoudt door hen verantwoord met alcohol te leren omgaan.

Veel ouders kiezen dan ook voor de ‘schade beperkende’-aanpak waarbij zij hun kinderen toestaan kleine hoeveelheden alcohol te drinken onder toezicht.

Ander beeld

De studie van het Centre for Adolescent Health in Melbourne en de Social Development Research Group in Seattle geeft een ander beeld.

Uit het onderzoek blijkt dat juist deze kinderen vaker met alcoholproblemen te maken krijgen, meer dan kinderen van ouders met een ‘zero-tolerance’-beleid (geen alcohol in huis). Zij drinken gemiddeld drie keer zoveel, hebben vaker last van black-outs of komen terecht in vechtpartijen.

Geheelontzegging

Bijna tweeduizend kinderen uit Melbourne en Seattle tussen de twaalf en dertien jaar werden twee jaar lang gevolgd. Hun ouders hanteerden de methode van toezicht óf geheelontzegging. Het onderzoek toont aan dat tegenstrijdige signalen over drankgebruik kinderen juist in de war brengen.

Bijna twee keer zoveel Australische tieners (67 procent) hadden na een jaar studie al eens alcohol gedronken, in tegenstelling tot de Amerikaanse tieners (35 procent).

Het jaar daarop had een derde (36 procent) van de Australiërs te maken gehad met de consequenties van alcohol. Bij de Amerikaanse tieners lag dit percentage op 21.

Aantal flessen

Een Nederlandse studie onder vijfhonderd twaalf tot vijftienjarigen toont aan dat de hoeveelheid alcohol die jongeren tot zich nemen afhankelijk is van het aantal flessen dat in huis aanwezig is.

Hoeveel ouders drinken blijkt veel minder van belang.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen