Ziekenhuiswebsite zoekt ervaring

AMSTELVEEN – De helft van de Nederlanders ziet graag het oordeel van andere patiënten over behandelingen in een ziekenhuis op de website van de instelling. Daarbij blijkt de communicatie van een ziekenhuis bepalend voor de kwaliteit van de zorg.

Dit is het resultaat van een onderzoek onder zeshonderd Nederlanders.

De ziekenhuiswebsite is voor de meeste Nederlanders (71 procent) de belangrijkste bron van informatie over een ziekenhuis, direct gevolgd door de huisarts (59 procent), familie en vrienden (43 procent), de verzekeraar(29 procent) en gezondheidswebsites (20 procent).

Naast oordelen en ervaringen van andere patiënten, zoekt de Nederlander ook interactie met een arts of patiënten.

Social Media

De ziekenhuizen gaan nog te weinig mee met de online-ontwikkelingen. Ook social media worden nog weinig gebruikt. Jongeren zouden die vooral voor ervaringsverhalen raadplegen.

30-plussers en ouderen hebben vooral behoefte aan aanvullende medische informatie over het ziektebeeld. Als er mogelijkheden zouden zijn om ervaringen te delen zou een derde van de onderzochte populatie zelf berichten of recensies plaatsen. Social media kunnen hier natuurlijk ook voor gebruikt worden.

Goede zorg

Goede communicatie van een ziekenhuis is voor de helft van de Nederlanders een graadmeter voor goede zorg. Het gaat dan vooral om volledigheid en begrijpelijke taal; medische termen moeten bijvoorbeeld goed worden uitgelegd.

De website van een ziekenhuis en social media kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Privacy is hierbij wel een groot aandachtspunt. Hier moet een ziekenhuis voorzichtig mee zijn.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen