‘Artsen vaker testen op bekwaamheid’

DEN HAAG – Artsen en verpleegkundigen moeten vaker worden getest op hun vaardigheden. Hun bevoegdheid om medisch te handelen moet niet meer voor eeuwig gelden.

Daarvoor pleit de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in een advies dat vrijdag is gepresenteerd. De RVZ is een adviesorgaan van de regering.

Volgens de raad moeten artsen en verpleegkundigen anders worden opgeleid, om klaar te zijn voor de veranderingen in de zorg. Ze moeten vaker bewijzen dat ze hun vak beheersen en up-to-date kennis hebben.

Ze moeten leren omgaan met mondige patiënten en leren samenwerken met andere zorgverleners. Volgens de RVZ zullen veel taken worden overgeheveld van artsen naar gespecialiseerde verpleegkundigen, die vaak beter zijn in praktische handelingen.

Op die manier wordt de zorg goedkoper en beter, zegt de RVZ.

Werkplaatsen

De raad voorziet dat patiënten in de toekomst nog steeds in de spreekkamer contact met de dokter hebben. Maar daarnaast zullen ze in een soort ‘werkplaatsen’ te maken krijgen met de uitvoerders van de zorg (de gespecialiseerde verpleegkundigen) die in de gaten houden of de behandeling van de patiënten goed verloopt. Die behandeling verloopt dan volgens vaste protocollen die beproefd zijn op werkzaamheid.

Er komen steeds meer patiënten die diverse ziekten tegelijk hebben en dus met meer artsen en verpleegkundigen tegelijk te maken krijgen. Om een goede samenwerking en overdracht te krijgen, zullen er netwerken moeten worden ingesteld waarin de betrokkenen optimaal met elkaar samenwerken, bepleit de RVZ.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen