‘Laagopgeleiden worden sneller oud’

BAARN – Een lagere opleiding leidt tot ‘sneller’ oud worden, zo blijkt uit Brits onderzoek. DNA laat zien dat de lichaamscellen van mensen zonder kwalificatie eerder verouderen dan die van universitair opgeleiden.

Het verband tussen gezondheid en lage sociaaleconomische status is al vaak onderzocht. Mensen met een armere achtergrond roken vaker, bewegen minder en hebben een minder goede toegang tot medische zorgverlening.

Dit nieuwe onderzoek suggereert echter dat opleidingsniveau een meer bepalende factor is voor de gezondheid van een persoon op de lange termijn. En niet het huidige inkomen of de sociale status, zoals al langer wordt gedacht.

Volgens de onderzoekers helpt educatie bij het maken van de juiste beslissingen als het op gezondheid aankomt. Daarnaast zouden hoger opgeleiden ook beter in staat zijn om om te gaan met stress. Het zou ook kunnen zijn dat ze met minder langetermijn stress te maken krijgen.

Blootstelling

“Opleidingsniveau is een indicator voor sociale status die mensen al vroeg in hun leven verkrijgen”, stelt hoofdonderzoeker Andrew Steptoe, van University College London. “Ons onderzoek suggereert dat langdurige blootstelling aan een lage sociale status, celveroudering bevordert.”

Onderzoek

Het onderzoeksteam van Steptoe onderzocht 400 mannen en vrouwen tussen 53 en 75 jaar. Ze maten onder andere de lengte van het uiteinde van chromosomen. Deze streng DNA noemt men een ’telomeer’. Korte telomeren zijn een aanwijzing voor snellere veroudering.

De resultaten laten zien dat mensen met een laag opleidingsniveau kortere telomeren hadden. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er geen verband bestond tussen de lengte van het telomeer en de sociaaleconomische status van een persoon later in het leven.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen