Ministeries lanceren speciale Q-koortsteams

DEN HAAG – Er komen speciale teams om dierziekten als Q-koorts op te sporen en effectiever te bestrijden. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en dat van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben dit bekend gemaakt.

De Q-koorts lijkt op griep en heeft van 2007 tot dit jaar duizenden mensen in vooral Brabant ziek gemaakt. Op een kleine honderd geitenbedrijven moesten tienduizenden dieren worden afgemaakt.

In de speciale teams komen geen vertegenwoordigers te zitten uit de veehouderij, het bedrijfsleven of patiëntenorganisaties. Deze partijen zullen wel actief betrokken worden bij alle stappen die nodig zijn.

Volksgezondheid voorop
De volksgezondheid zal steeds voorop moeten staan bij de aanpak van dierziekten, zo stellen de twee departementen. ‘De uitbraak van Q-koorts heeft duidelijk de noodzaak onderstreept om de bescherming van de volks- en diergezondheid met elkaar te verbinden,’ zo leggen ze uit in een brief aan de Tweede Kamer. De betrokken bewindslieden komen met hun uiteenzetting de belofte na, die ze in januari gedaan hebben. Toen werd in het parlement de evaluatie van de aanpak van de Q-koorts besproken.

In de teams komen deskundigen van onder meer het Centraal Veterinair Instituut, het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, de Voedsel en Waren Autoriteit en de Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst.

Geen goed alternatief
De bewindslieden herhalen overigens dat het individueel testen van melkmonsters bij de bestrijding van Q-koorts geen goed alternatief is voor het massaal ruimen van drachtige melkgeiten en melkschapen. De bewindslieden vinden een vaccinatieplicht en hygiënemaatregelen ‘van veel groter belang.’ Bovendien kost individueel testen veel geld en biedt dit te weinig garantie. Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw is wel bereid mee te betalen naar een onderzoek naar mogelijke besmettingsrisico’s.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen