Nederlanders willen zorgpremiekorting voor mantelzorgers

HILVERSUM – Zestig procent van de Nederlanders vindt dat mantelzorgers, dus mensen die langdurig onbetaalde zorg verlenen aan iemand met wie zij een persoonlijke band hebben, minder ziektekostenpremie zouden moeten betalen.

Dit blijkt uit een onderzoek van Intomart, dat in opdracht werd gedaan van verzekeringsmaatschappij Achmea.

Ander opmerkelijk punt uit het onderzoek is dat mensen die ongezond leven en veel zorg nodig hebben, zelf voor de kosten daarvan zouden moeten opdraaien. Een meerderheid van de ondervraagden vindt dat bijvoorbeeld rokers beboet mogen worden met een hogere premie.

VVD

Het klinkt als een sympathiek plan, maar haalbaar is het zeker niet, aldus regeringspartij VVD: “We maken geen onderscheid in leefstijl want dan is het hek van de dam. Iedereen betaalt dezelfde premie, punt uit. Mantelzorger, roker of orgaandonor.”

Als er al onderscheid gemaakt zou moeten worden, zouden rokers eerder een zorgkorting verdienen, stellen zij. “Die brengen juist meer geld op door tabaksaccijnzen en gaan ook nog eens tien jaar eerder dood waardoor we ze geen AOW hoeven te betalen”, aldus Anne Mulder, de zorgwoordvoerder in de Tweede Kamer.

Solidariteit

Hoewel chronisch zieken en ouderen meer gebruik maken van de gezondheidszorg, vindt meer dan driekwart van de respondenten het terecht dat chronisch zieken dezelfde premie betalen als niet-chronisch zieken. 62 procent van de Nederlanders vindt het terecht dat jongeren dezelfde premie betalen als ouderen.

Ontevreden

Uit het onderzoek blijkt dat mensen niet echt tevreden zijn over de zorg in Nederland. Ruim 72 procent vindt dat de zorg zich in een verkeerde richting ontwikkelt en dat de overheid daar primair verantwoordelijk voor is.

VVD-Kamerlid Anne Mulder vindt dat die zorgen deels terecht zijn. “Maar mensen zouden eens een rekening onder ogen moeten krijgen van wat een ziekenhuisopname kost. Het is moeilijk om te bezuinigen op de zorg, omdat de zorgverzekeraar rechtstreeks betaalt en mensen niet weten wat het kost.”

Daarom wordt de eigen bijdrage verhoogd: “Je zal met eigen bijdragen op de zorg moeten proberen het beroep erop te verlagen. Zodat mensen een beetje voelen wat de zorg kost.”

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen