‘Overgewicht is besmettelijk’

BAARN – Dikke vrienden of familieleden in je directe omgeving? Dan is de kans groter dat je zelf ook overgewicht ontwikkelt. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek.

De onderzoekers van de Arizona State University vonden verschillende manieren waarop mensen beïnvloed worden door het gewicht van hun naasten.

Allereerst hebben vrienden vaak veel gemeen. Ze delen dezelfde gewoonten en hobby’s. Ook wordt overgewicht ‘normaal’ als het veel voorkomt in je omgeving.

Dikkere mensen kunnen hun slankere vrienden onder druk zetten, waardoor ze minder gaan bewegen en meer gaan eten. Dit kan zowel bewust als onbewust gebeuren. Het samen zijn met iemand met overgewicht draait vaker om eten dan om actief zijn, waardoor de kans op gewichtstoename groter wordt.

BMI

Deze conclusies zijn gebaseerd op interviews met ruim honderd vrouwen en  800 naasten van deze vrouwen.

De onderzoekers bekeken het BMI van de vrouwen en hun netwerk. Hieruit bleek dat hoe hoger het gemiddelde BMI van haar vrienden en familieleden, des te groter de kans dat een vrouw zelf ook overgewicht had.

Schaamte

Hoewel in hoeverre overgewicht acceptabel is bij veel vrouwen wordt bepaald door familie en vrienden, ging het overgewicht toch gepaard met schaamte.

Een kwart van de onderzochte vrouwen gaf aan dat ze liever depressief was dan dik. Voor 15 procent gold zelfs dat ze blind zijn verkozen boven overgewicht.

Strijd tegen overgewicht

Volgens hoofdonderzoeker Daniel Hruschka biedt dit onderzoek weer nieuwe inzichten in de strijd tegen overgewicht.

“Nu we zien dat obesitas zich verspreidt onder vrienden en familieleden, lijkt het van belang om gezamelijke eet- en beweeggedrag aan te pakken.” Vervolgonderzoek naar de directe patronen van de besmetting is echter noodzakelijk.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen