Stakingsacties in het Franstalige onderwijs

De actie heeft betrekking op het volledige Franstalige onderwijslandschap, inclusief het hoger onderwijs, en gaat uit van het gemeenschappelijk vakbondsfront. De bonden verwerpen het sectorakkoord 2011-2012. Exacte cijfers over de omvang van de actie kon de vakbond nog niet geven. SeGEC meldt dat er in een op de drie scholen van het lager onderwijs en het middelbaar significante hinder is. In het hoger onderwijs is er volgens SeGEC maar actie in één van de dertien gepeilde instituten. Bij de leerlingenbegeleidingscentra (PMS) is er geen hinder, luidt het. De bonden kaarten met hun actie het sectorakkoord 2011-2012 aan. Vooral het verhogen van de brugpensioenleeftijd van 55 naar 58 jaar kan niet door de beugel. De voorziene loonsverbetering en bijkomende middelen voor het verbeteren van de werkomstandigheden worden te licht bevonden. In de namiddag is er een manifestatie voorzien in Luik, de thuisstad van Marie-Dominique Simonet (cdH) en Jean-Claude Marcourt (PS), respectievelijk de ministers van Leerplichtonderwijs en van Hoger Onderwijs van de Franse Gemeenschap. Woensdag had minister-president Rudy Demotte (PS) nog beroep gedaan op de verantwoordelijkheidszin van de leerkrachten. Hij wees op de beperkte budgettaire ruimte van zijn regering. (BPE)

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen