Wijziging leefijdsgrens Rijksvaccinatieprogramma

AMSTERDAM – De Regeling zorgaanspraken AWBZ is gewijzigd. Vanaf nu is de leefijdsgrens voor het toedienen van RVP-vaccinaties uitgebreid tot de 19e verjaardag.

Daarmee vallen de leefijdsgrenzen voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het RVP samen.

Tot nu toe werd de 13e verjaardag als grens gehanteerd. Voor kinderen vanaf 13 jaar die alsnog RVP-vaccinaties ontvingen bestond een gedoogsituatie.

‘Spijtoptanten’

Het betrof kinderen die vanuit het buitenland in Nederland zijn gaan wonen, de zogenoemde ‘vestigers’.

Maar ook kinderen waarvan ouders in eerste instantie niet mee willen doen aan het RVP en later wel, ook wel ‘spijtoptanten’ genoemd.

Op verzoek

De wijziging in de AWBZ-zorgaanspraken formaliseert de gedoogsituatie om in voorkomende individuele gevallen vaccinatieschema’s compleet te maken bij onvolledig gevaccineerde kinderen. Dit kan op verzoek zijn van ouders en het kind zelf.

Of op verzoek van een professional die ontdekt dat een vaccinatie nog gegeven moet worden. De regeling is niet bedoeld om onvolledig gevaccineerde kinderen vanaf 13 jaar actief te benaderen voor inhaalvaccinaties.

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen