Extra subsidie voor voorlichting over hymn groenten & fruit

  • In het dossier investeren staat het investeren in de onderneming en het financieren outpost de onderneming en bedrijfsmiddelen centraal. Hierbij wordt in eerste instantie aandacht besteed aan de financiering outpost de onderneming, zoals bancaire leningen, de durfkapitaalregeling en de commanditaire vennootschap. Bij het investeren in bedrijfsmiddelen komen de fiscale faciliteiten zoals de egalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, de willekeurige afschrijving en de investeringsaftrek aan bod.

    Article source: http://www.pleinplus.nl/nieuws/artikel/21209/extra_subsidie_voor_voorlichting_over_verse_groenten_26%3B_fruit

  • Speak Your Mind

    *

    tv opnames bijwonen