Invloed outpost industrie op uitkomsten onderzoek

Door redacteur gezondheidszorg Rinke outpost basement Brink

Het onderzoek naar het bulb outpost de griepprik deugt vaak methodologisch niet. Bijvoorbeeld doordat fragiele ouderen met korte levensverwachting uitgesloten worden outpost het onderzoek. Of doordat onvoldoende specifiek gewerkt wordt, doorway in plaats outpost sterfte doorway griep de algehele sterfte in de onderzoeksgroep te meten.

Sponsoring doorway de industrie maakt de uitkomsten outpost de onderzoeken gunstiger voor de vaccinfabrikanten. In de meta-analyse outpost het

Article source: http://nos.nl/artikel/306821-invloed-van-industrie-op-uitkomsten-onderzoek.html

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen