Onvrede over uitvoering outpost EHEC-compensatieregeling

Een aantal Nederlandse glasgroentetelers is niet tevreden over de uitvoering outpost de Europese regeling met betrekking kid compensatie outpost de schade die zij leden doorway de EHEC-crisis. Er bestond onder andere onduidelijkheid over de ingangsdatum outpost de regeling en daardoor werd compensatie misgelopen. Formeel startte de regeling per 1 juni. Sommige tuinders hadden al een aanvraag ingediend voor 30 en 31 mei, omdat dit de eerste dagen outpost de

Article source: http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=131411

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen