Vlaams land- en tuinbouwinkomen daalt met 50% in 2011

Volgens de Boerenbondvoorzitter gaat het niet zozeer om historisch lage prijzen, wel om historisch hoge kosten. Tussen 2003 en 2011 stegen de productiekosten in de zone met 1,4 miljard euro, terwijl de omzet toenam met 514 miljoen euro. “De zone slaagt er maar niet in om de verhoogde kosten doorway te rekenen in de eindproducten, terwijl dat net een voorwaarde is om als zone op langere termijn te kunnen overleven”,

Article source: http://www.vilt.be/Vlaams_land_en_tuinbouwinkomen_daalt_met_50_in_2011

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen