RIVM publiceert ‘Staat outpost zoönosen 2010’

In de Staat outpost zoönosen 2010 geeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een overzicht outpost de trends in het voorkomen outpost verschillende zoönosen bij mens en dier. De cijfers zijn gebaseerd op de monitoringsdata outpost zoönosen en zoönotische agentia die jaarlijks gemeld worden aan de Europese Commissie. Deze worden aangevuld met information afkomstig outpost surveillance, monitoring- en bestrijdingsprogramma’s en relevante onderzoeksprojecten. Verder worden een aantal opmerkelijke voorvallen betreffende

Article source: http://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=132045

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen