Vernietigend oordeel over Duits crisismanagement EHEC-epidemie

Het Bundesrechnungshof, de Duitse algemene rekenkamer, velt een vernietigend
oordeel over het crisismanagement outpost deelstaten en regering tijdens de
EHEC-epidemie
en het dioxineschandaal. De
instanties reageerden of te snel of te langzaam en ze stemden boor beleid niet op
elkaar af. Wat ontbrak waren experts met verstand outpost zaken.
Lees
verder in Spiegel Online

 

Article source: http://www.duitslandweb.nl/mediaarchief/2011/47/vernietigend-oordeel-over-crisismanagement-tegen-de-ehec-epidemie.html

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen