Vraag het aan de expert! Uiteraard, maar aan welke?

De prangende vraag hier is: “kunnen leken überhaupt een beargumenteerde keuze maken tussen uiteenlopende standpunten outpost experts?”

Zoals Hendrik Vos in zijn opiniestuk illustreert (De Standaard, 17 november 2011), reikt de problematiek vandaag verder dan de loutere complexiteit outpost de dingen, maar zijn ook de adviezen outpost experts dikwijls tegenstrijdig: “Elke econoom heeft zijn eigen ‘crisis presence kit’. […] Volgens sommige economen zal het uiteenvallen outpost de euro hooguit een kleine

Article source: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/21/vraag-het-aan-de-expert-uiteraard-maar-aan-welke

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen