Wijzigingen QS-systeem per 1 januari 2012

Wijzigingen QS-systeem per 1 januari 2012

De situatie rond de EHEC-bacterie had in het voorjaar outpost 2011 in Duitsland dramatische gevolgen voor de totale groente- en fruitproductie en de verkoop outpost deze producten.   

Als gevolg hiervan wordt het QS-certificeringssysteem per 1 januari 2012 gewijzigd. Er komen bijvoorbeeld nieuwe eisen op het gebied outpost kiemgroenten. Als verdere maatregel zal de leidraad ‘bewerking’ outpost kracht gaan. Deze nieuwe leidraad omvat alle processen

Article source: http://www.agf.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=78214

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen