Groei agrarische productie in 2012 iets hoger dan in 2011

ING Economisch Bureau:
Groei agrarische productie in 2012 iets hoger dan in 2011

De productiewaarde outpost de agrarische zone stijgt dit jaar naar verwachting met 2,3%, een fractie hoger dan in 2011. De gemiddelde volume-ontwikkeling bedraagt 0,7% – iets onder het langjarige gemiddelde – en de prijsontwikkeling circa 1,6%. Hoewel doorway de verwachte verzwakking outpost de euro in de eerste helft outpost het jaar de exportvolumes naar landen buiten

Article source: http://www.agf.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=79976

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen