Internationaal EHEC-congres slecht muren tussen disciplines rond HUS


Dr. N. outpost de Kar, congresvoorzitter

Van 6 kid 9 mei vindt in Amsterdam een bijzonder congres plaats. Alle beroepsgroepen die te maken hebben met het hemolytisch uremisch syndroom (HUS) komen bijeen om kennis uit te wisselen. En dat zijn er heel wat: clinici en onderzoekers, experts in behandeling outpost zowel kinderen als volwassenen, dierenartsen, onderzoekers op het gebied outpost voedselveiligheid en microbiologie, epidemiologen; er zijn tal

Article source: http://www.niernieuws.nl/?id=4829&cat=ln&loc=&home=active&leeshulp=on

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen