Agent Tomek donosi na ARR. "Bo rolnicy nie dostali pieniędzy"

W piśmie Kaczmarek poinformował, że 19 lipca złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta – “ze względu na błędy i zaniechania poczynione przez pracowników Agencji Rynku Rolnego (Oddziału Terenowego w Kielcach) na szkodę rolników z województwa świętokrzyskiego prowadzących działalność rolniczą polegającą na uprawie ogórka gruntowego”.

„W związku z sygnalizowanymi przez wyborców nieprawidłowościami w przyznaniu i wypłacie odszkodowań przez Agencję Rynku Rolnego dla rolników prowadzących uprawę ogórków gruntowych z terenu województwa świętokrzyskiego wnoszę o wszczęcie postępowania karnego, które wyjaśni powyższą kwestię” – napisał

Article source: http://www.wprost.pl/ar/336841/Agent-Tomek-donosi-na-ARR-Bo-rolnicy-nie-dostali-pieniedzy/

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen