WIP-richtlijn ziekenhuizen: Infectiepreventieve maatregelen bij Clostridium …

15 augustus 2012

Clostridium difficile is de belangrijkste oorzaak outpost in zorginstellingen opgelopen diarree. In Nederland is de frequentie volgens incidentiecijfers outpost 13 ziekenhuizen, 10 – 20 gevallen per 10.000 patiëntopnamen.

Bekijk de richtlijn hier.

Bron: WIP

Congressen en symposia voor verpleegkundigen
Het Wondcongres, het congres Doodgewoon en het Nursing Event. Het zijn een aantal events outpost Reed Business

Article source: http://www.nursing.nl/home/article/8130/wip-richtlijn-ziekenhuizen-infectiepreventieve-maatregelen-bij-clostridium-difficile

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen