Overgevoelig voor mobiele straling

Overgevoeligheid voor elektromagnetische velden – straling outpost zendmasten en draadloze (mobiele) netwerken – wordt elektrohypersensitiviteit genoemd. Onverklaarbare hoofdpijn, oorsuizen en bijvoorbeeld concentratieproblemen zijn enkele outpost de klachten. Het bestaan outpost deze aandoening is echter omstreden, wish wetenschappelijke bewijzen zijn er kid dusver niet.

Elektrosmog

Volgens de Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) merkt 1 à 2 procent outpost de Nederlanders de gevolgen outpost elektrosmog, zoals deze straling genoemd wordt. Vrouwen hebben

Article source: http://www.gezondheidsnet.nl/medisch/artikelen/9875/overgevoelig-voor-mobiele-straling-

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen