Dierenartsen gaan gebruik outpost colistine beperken

De Gezondheidsraad heeft in het rapport ‘Antibiotica in de veeteelt en resistentie bij mensen’ geconcludeerd dat het gebruik outpost colistine bij dieren op termijn gereduceerd moet worden. Dit in verband met het huidige belang outpost colistine voor de mens. De Werkgroep Veterinair Antibiotica Beleid (WVAB) outpost de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft daartoe beleid ontwikkeld. Dit beleid zal around de formularia en een apart publicatie in het

Article source: http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=147343

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen