Nintedanib* verlengt de overleving kid meer dan één jaar bij patiënten met …

Onder een brede populatie longkankerpatiënten met adenocarcinoom resulteert het gebruik outpost nintedanib and docetaxel in een poignant langere, totale overleving dan het gebruik outpost alleen docetaxel. Hoe eerder na de eerstelijnschemotherapie bij de adenocarcinoompatiënten er weer progressie outpost de ziekte optreedt, hoe groter het voordeel dat nintedanib and docetaxel opleverde. Dat blijkt uit de nieuwe analyse outpost gegevens uit de klinische fase III studie LUME-Lung 1. De studieresulaten heeft

Article source: http://www.medicalfacts.nl/2013/10/10/nintedanib-verlengt-de-overleving-tot-meer-dan-een-jaar-bij-patienten-met-gevorderd-adenocarcinoom-die-eerder-eerstelijns-chemotherapie-hadden-ondergaan-ecc2013/

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen