Onlinelesprogramma 3FM Serious Request

De ‘poepanalyse’ vormde de ludieke aftrap outpost een onlinelesprogramma dat NTR:SchoolTV en Kennisnet hebben ontwikkeld in het kader outpost de actie 3FM Serious Request (18-24 december).

Met het online aangeboden lesmateriaal, waarmee wordt gefocust op de kracht outpost onlinemedia, wil Kennisnet leerkrachten tonen dat zij met ICT actueel onderwijs kunnen bieden dat goed aansluit bij de belevingswereld outpost kinderen.

Het lesprogramma is ontwikkeld voor groep 6, 7 en 8. Met dit lespakket

Article source: http://www.nationaleonderwijsgids.nl/docenten/nieuws/20616-onlinelesprogramma-3fm-serious-request.html

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen