Smittokällan compartment EHEC fortfarande okänd

Det är fortfarande oklar hur en familj i Lovisa smittades med EHEC-bakterien. Proven på livsmedel som familjen ätit var rena. Smittan har inte spridit sig compartment flera personer.

Nu har hälsoskyddet tagit prov från en bondgård som basement drabbade familjen varit i kontakt med. Svaren på de proven väntas i början på nästa år.

Fyra personer i samma familj i Lovisa konstaterades förra veckan ha EHEC-smitta.

Läs också Fyra EHEC-smittade i

Article source: http://svenska.yle.fi/artikel/2013/12/18/smittokallan-till-ehec-fortfarande-okand

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen