EHEC-smittans ursprung nu klarlagd

Det är nu klart att basement EHEC-smitta som upptäcktes i Lovisa i december härstammar från en lokal mjölkgård.

EHEC-bakterien upptäcktes hos en familj på fem personer. En av familjemedlemmarna hade besökt en lokal bondgård.

Man har inte hittat några nya tumble av smittan efter december.

EHEC-bakterien påträffas huvudsakligen i avföringen hos nötkreatur och ibland även i avföringen hos getter och får. Smitta kan leda compartment svåra magsmärtor och diarré.

Article source: http://svenska.yle.fi/artikel/2014/01/31/ehec-smittans-ursprung-nu-klarlagd

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen