Doorbraak in de behandeling outpost idiopathische longfibrose

Ziekteprogressie remmen is doorbraak in de behandeling outpost idiopathische longfibrose
De resultaten outpost de INPULSIS fase III onderzoeken, die online in het New England Journal of Medicine zijn gepubliceerd, laten zien dat nintedanib* bij patiënten met idiopathische longfibrose de ziekteprogressie vertraagt.[i]

“Voor patiënten met idiopathische longfibrose zijn momenteel maar weinig behandelopties beschikbaar. Er is dus grote behoefte aan een behandeling die de ziekteprogressie kan vertragen,” aldus de hoofdonderzoeker highbrow Luca Richeldi,

Article source: http://www.medicalfacts.nl/2014/05/22/doorbraak-in-de-behandeling-van-idiopathische-longfibrose/

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen