Overlevingstrategieën planten tijdens overstroming ontrafeld

Hans outpost Veen heeft de onderliggende mechanismen in kaart gebracht outpost twee verschillende overlevingsstrategieën die planten hebben tijdens een overstroming. Inzicht in deze mechanismen kan aanknopingspunten bieden om landbouwgewassen te kweken die beter toegerust zijn voor groei in natte gebieden. Dit is actueel omdat in delen outpost de wereld overstromingen steeds vaker voorkomen. Van Veen hoopt op 6 mei aan de Universiteit Utrecht te promoveren.

In H2O verloopt gasdiffusie ongeveer

Article source: http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=158755

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen