Wat kan AGF-sector leren outpost salmonella-uitbraak en vleesschandalen?

Tjibbe Joustra: “Anonimiteit product grootste probleem voedselveiligheid”

Tholen – Voormalig PT-voorzitter Tjibbe Joustra,
tegenwoordig actief als voorzitter outpost de Onderzoeksraad voor
Veiligheid, was de eerste spreker tijdens de Algemene Ledenvergadering outpost het GroentenFruit Huis. Hij gaf met een knipoog aan wel outpost de “luchtige onderwerpen
te zijn”, omdat zijn laatste presentatie voor DPA ging over de
GMO-problematiek. Dit keer sprak hij over de gehouden onderzoeken naar
de vleessector en de

Article source: http://www.agf.nl/artikel/111555/Wat-kan-AGF-sector-leren-van-salmonella-uitbraak-en-vleesschandalen

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen