Mat- og vannbårne infeksjoner og utbrudd i 2013

Norge har generelt en gunstig situasjon sammenlignet med andre land når det gjelder smittestoffer i mat, og mange av de personene som blir registrert med næringsmiddelbårne infeksjoner er smittet ved opphold i utlandet. Forekomsten av smittestoffer i næringsmidler omsatt i Norge er relativt beskjeden sammenliknet med de fleste andre land. Det samme gjelder forekomsten av smittestoffer i norske husdyrbestander.

Campylobacteriose og salmonellose

Antallet meldte tilfeller med campylobacteriose har økt med 12 %

Article source: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6261:0:25,5561&MainContent_6261=6496:0:25,5942&Content_6496=6178:110673:25,5942:0:6562:1:::0:0

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen