Voldoende aanwijzingen dat griepprik ouderen…

De Gezondheidsraad schrijft in een advies aan apportion outpost Volksgezondheid Edith Schippers, dat er voldoende aanwijzingen zijn dat gezonde 60-plussers baat hebben bij de jaarlijkse griepprik. Het voorkomen outpost ernstige gevolgen outpost de griep is de belangrijkste reden om een griepprik te nemen. Ook de kans om de griep te krijgen wordt kleiner.

Over de waarde outpost de prik voor de groep gezonde 60-plussers is veel discussie. Critici stellen dat het

Article source: http://50plus.blog.nl/gezondheid/2014/06/12/voldoende-aanwijzingen-dat-griepprik-ouderen-beschermt-tegen-griep

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen