Grote verschillen in ziekteverzuim provincieambtenaren

Sociaaldemografische kenmerken
De hoogte outpost het ziekteverzuim blijkt onder andere samen te hangen met geslacht, leeftijd en opleidingsniveau outpost de werknemer. Daarnaast zijn er sociaaldemografische kenmerken. Het ziekteverzuim is over het algemeen hoger onder verweduwde of gescheiden werknemers, onder werknemers outpost niet-westerse afkomst, en onder werknemers in lagere inkomensgroepen. Ook is het ziekteverzuim over het algemeen hoger naarmate de organisatie meer werknemers telt.

Compliment

Of het nu aan de schonere lucht of

Article source: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/grote-verschillen-in-ziekteverzuim.9436542.lynkx

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen