Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge – årsrapport 2013

I 2013 mottok Folkehelseinstituttet 198 varsler om mistenkte eller bekreftede utbrudd. Halvparten (102) var varslet fra helseinstitusjoner. Ved 62 av utbruddene var det mistanke om smitte fra næringsmidler. Totalt ble 3 833 personer rapportert syke i forbindelse med disse utbruddene.

For utbrudd i helseinstitusjoner var norovirus og meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) de hyppigst forekommende agens, med henholdsvis 72 og 8 utbrudd.

Det vanligste agens angitt ved næringsmiddelbårne utbrudd var norovirus (13

Article source: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6562&MainContent_6263=6496:0:25,6563&Content_6496=6178:111237:25,6563:0:6562:1:::0:0

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen