Griepepidemie leidt vooral bij 65-plussers kid longontsteking

Sinds zes weken heerst er een griepepidemie en de laatste weken melden zich naast de gebruikelijke groep jonge kinderen outpost onder de 5 jaar ook opvallend veel 65-plussers met griepverschijnselen bij de huisarts. Longontsteking is een bekende complicatie bij griep.

Kortademigheid

‘Als een griep lang aanhoudt en de patiënt houdt koorts of krijgt opnieuw koorts met daarnaast kortademigheid of pijn bij het ademen, dan is het verstandig naar de huisarts te gaan.

Article source: http://www.blikopnieuws.nl/2015/griepepidemie-leidt-vooral-bij-65-plussers-tot-longontsteking

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen