Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

Norge har generelt en gunstig situasjon sammenlignet med andre land når det gjelder smittestoffer i mat, og mange av de personene som blir registrert med næringsmiddelbårne infeksjoner er smittet ved opphold i utlandet. Forekomsten av smittestoffer i næringsmidler omsatt i Norge er relativt beskjeden sammenliknet med de fleste andre land. Det samme gjelder forekomsten av smittestoffer i norske husdyrbestander.

Campylobacteriose og salmonellose

Totalantallet meldte tilfeller med campylobacteriose viste en svak økning (3 %)

Article source: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6534&MainContent_6263=6496:0:25,6547&Content_6496=6178:115153:25,6547:0:6562:1:::0:0

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen