Een nieuw rapport luidt de noodklok en komt met plannen om de infectieziekten – die heel gemakkelijk te voorkomen zijn – te bestrijden.

Het rapport schetst een schokkend beeld. Elk jaar sterven meer dan drie miljoen kinderen onder de vijf jaar doorway toedoen outpost infectieziekten, bijna een miljoen kinderen sterven jaarlijks aan een longontsteking en meer dan 700.000 kinderen outpost nog geen vijf jaar oud sterven jaarlijks doorway toedoen van

Article source: https://www.scientias.nl/2017-jaar-waarin-drie-miljoen-kleuters-sterven-aan-infectieziekten/