Onderzoek wijst uit dat sommige mensen in Sierra Leone geïnfecteerd waren met het ebolavirus, maar geen symptomen hadden.

Dat schrijven onderzoekers in het blad PLOS Neglected Tropical Diseases. Het bevestigt eerdere vermoedens die stellen dat het ebolavirus niet iedereen even ziek maakt. En dat mensen zelfs geïnfecteerd kunnen raken zonder dat ze ziek worden.

De epidemie
Tevens suggereert het onderzoek dat de ebola-epidemie veel grootschaliger was dan

Article source: https://www.scientias.nl/ebola-oplopen-en-eens-merken/