Svensk nötfärs tros ligga bakom ehec-utbrott – ATL

Ansvarig utgivare: Annika R Hermanrud
Upphovsrättsinfo (PDF)
Om cookies (PDF)

Detta element är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Kopiering för annat än privat bruk är förbjudet.
LRF Media AB Box 30133, 104 25 Stockholm, Organisationsnummer: 556413-2883

Article source: http://www.atl.nu/lantbruk/notfars-tros-ligga-bakom-ehec-utbrott/

Speak Your Mind

*

tv opnames bijwonen